Airfresh

Aangenaam !

Airfresh Clima voor een gezond en comfortabel woon en werkklimaat

Airfresh Clima voor een gezond & comfortabel woon en werkklimaat

 decibel

De decibel (meervoud decibels of decibellen), afgekort tot dB, is geen eenheid maar een logaritmische schaal om verhoudingen aan te duiden. Daarbij betekent 0 dB een verhouding 1, dus gelijkheid. Elke verhoging met 10 decibel betekent een vergroting met een factor 10. Een verhoging met 20 dB betekent dus een factor 100, een verhoging met 30 dB een factor 1000 enz. Vooral vermogensverhoudingen worden uitgedrukt in dB.

 

In de akoestiek wordt meestal de decibel gebruikt om het geluidsniveau weer te geven.

Voor geluid wordt om de volgende redenen de decibelschaal gebruikt:

Het menselijk gehoor werkt ook min of meer volgens een logaritmische schaal. Horen we een geluid dat 2 keer zo sterk is (in geluidsdruk) dan een eerder geluid en daarna weer een 2 keer zo sterk geluid, dan ervaren we het verschil in sterkte tussen de eerste twee als (ongeveer) even groot als het verschil tussen de laatste twee. Uitgedrukt in dB is er tussen het eerste en het tweede geluid een verschil van 3 dB, en tussen het tweede en het derde geluid eveneens 3 dB. In totaal bedraagt de toename dan 6 dB, wat overeenkomt met onze ervaring. Dit is een bijzonder geval van de wet van weber

 

Bron wikepedia

 

Geluidsniveau - Decibel

decibel geluidsniveau
bos 10 decibel
Rijdende auto 75 decibel
opstijgend vliegtuig 150 decibel
rijdende auto 80 decibel
opstijgend vliegtuig 150 decibel
een vallend blad 10 dba

 

                 © Airfresh Nederland                                                                                          | HOME | ONLINE KOPEN | SITEMAP | CONTACT |